loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Sanicube Solaris - Doskonały warstwowy bufor wody

Bufor ciepłej wody ROTEX Sanicube Solaris jest solidną konstrukcją o dwóch ściankach wykonanych z tworzywa sztucznego. Oddzielająca ścianki przestrzeń wypełniona jest pianką o wysokim współczynniku izolacji cieplnej. W zależności od modelu w środku bufora znajdują się od dwóch do czterech wymienników ciepła wykonanych z elastycznych rur ze stali nierdzewnej. 500 litrowy bufor jest bezciśnieniowo napełniany wodą tylko jeden raz, bez późniejszych uzupełnień. Dzieli się na dwie strefy, wody ciepłej znajdującej się zawsze w górnej części bufora oraz wody zimnej znajdującej się zawsze w części dolnej zbiornika.

Prawidłowa temperatura w każdej warstwie

W przypadku instalacji solarnych stosowanych w ogrzewaniu istotnym jest, aby bufor ciepła wykazywał możliwie optymalne parametry rozkładu temperatur. Warstwowy rozkład temperatur jest możliwy, ponieważ woda ciepła jest lżejsza niż woda zimna i dlatego unosi się do góry. W górnej części bufora woda użytkowa jest podgrzewana. W strefie tej konieczna jest wysoka temperatura, aby w każdej chwili dostępna była odpowiednia ilość ciepłej wody. W dolnej części bufora znajduje się woda, która w czasie pracy w trybie solarnym kierowana jest bezpośrednio do kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne pracują tym wydajniej, im zimniejsza jest woda do nich doprowadzana.

Tak uzyskujemy c.w.u.

Zimna woda przepływająca przez wymiennik ciepła wykonany z elastycznej rury ze stali nierdzewnej jest doprowadzana w pierwszej kolejności na sam spód bufora, a następnie w trakcie przepływu do góry zostaje podgrzana. Dzięki temu, temperatura w dolnej części bufora, z której woda trafia do kolektorów, utrzymywana jest na maksymalnie niskim poziomie. Ten sposób poprowadzenia wody wytwarza w buforze stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy wody o różnej temperaturze.

Niska przewodność cieplna wykonanych z tworzywa sztucznego ścian zbiornika sprzyja zachowaniu podziału na warstwy i stabilizuje go. W przeciwieństwie do buforów wykonanych z metalu, ściany tego zbiornika praktycznie nie przewodzą ciepła do dolnej części.