loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Wykorzystaj bezpośrednio energię słońca

System ROTEX Solaris wykorzystuje koncepcję budowy bufora, która różni się znacząco od standardowych systemów. Woda z bufora transportowana jest bezpośrednio do kolektorów słonecznych, z pominięciem wymiennika ciepła, następnie jest podgrzewana w kolektorach i transportowana z powrotem do bufora. Ciepło nie jest gromadzone w obiegu wody użytkowej, jak ma to zazwyczaj miejsce, a w oddzielnym, bezciśnieniowym systemie wody w buforze. Dzięki temu, można znacznie zwiększyć współczynnik sprawności kolektorów słonecznych jak również korzyści płynące z instalacji.
Dzięki zastosowaniu systemu bezciśnieniowego, zbędne stają się konieczne dotychczas elementy, takie jak naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, manometr i wymiennik ciepła. Pozwala to nie tylko obniżyć koszt zakupu instalacji, lecz umożliwia również zmniejszenie zużycia energii podczas jej eksploatacji.

Zasada eksploatacyjna "Just-in-time" w modułach Solaris

Kolektory Solaris są napełniane tylko wtedy, gdy dostępna jest odpowiednia ilość ciepła słonecznego i gdy instalacja bufora jest w stanie przyjąć dodatkowe ciepło.

W takiej sytuacji obie pompy wchodzące w skład modułu regulacyjno-pompowego (RPS 3) są włączane na krótki czas i napełniają kolektory wodą z bufora.

Po zakończeniu procesu napełniania, który trwa krócej niż minutę, jedna pompa jest wyłączana, a obieg wody jest podtrzymywany przez drugą pompę.