loader
ABC
ABC
ABC
 • deutsch
 • english
 • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Ciepło słoneczne - bezpłatna energia wykorzystana właściwie

W najbardziej wydajnym wariancie nawet 80% energii słonecznej można przekształcić w ciepło użytkowe.

Wyjątkowo wysoki współczynnik sprawności cieplnej kolektorów płaskich ROTEX Solaris w połączeniu z szybkim bezpośrednim gromadzeniem uzyskanego ciepła w podgrzewaczu wody użytkowej ROTEX Sanicube Solaris zapewnia wysoką wydajność energetyczną nawet przy krótkiej ekspozycji na promienie słoneczne.

Kolektory ROTEX Solaris zostały opracowane właśnie z myślą o takich warunkach. Umożliwiają one stworzenie innowacyjnego systemu solarnego. Kolektory ROTEX Solaris wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej i znacząco wspierają pracę obiegu grzewczego. Bufor solarny ROTEX Sanicube może zmagazynować dużą ilość ciepła pochodzącego ze słońca na wiele godzin, nawet na czas dłuższy niż cały dzień. Ciepło to można wykorzystać później do podgrzewania wody użytkowej lub do ogrzewania pomieszczeń.

Darmowa energia słoneczna

 • Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczeń
 • Największa wydajność wykorzystania energii dzięki zoptymalizowaniu całej instalacji
 • Kolektory płaskie o wysokiej wydajności (elastyczne zastosowanie dzięki 3 różnym rozmiarom)
 • Różne opcje montażu: na dachu, w dachu lub wolnostojąca
 • Wysoka pojemność bufora i najmniejsze straty
 • Optymalny rozkład temperatur w buforze zwiększający wykorzystanie energii słonecznej
 • Znacznie bardziej przyjazne dla środowiska dzięki zaprzestaniu stosowania środków przeciwko zamarzaniu oraz ograniczeniu stosowania materiałów szkodliwych dla środowiska
 • Proste włączenie do istniejących instalacji grzewczych oraz instalacji podgrzewania wody użytkowej
 • Solarny bufor o optymalnych parametrach higienicznych (przebadany przez Instytut Higieny Uniwersytetu w Tybindze)
 • Nie wymagający konserwacji bufor grzewczy i instalacja solarna
 • Ze względu na brak naczynia wzbiorczego nie ma konieczności stosowania zaworu bezpieczeństwa,
 • Optymalna ocena według kryteriów niemieckiego rozporządzenia o instalacjach grzewczych (Energieeinsparverordnung, EnEV)