loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Niewyczerpane źródło ciepła tuż u twoich drzwi

Słońce to nasze naturalne źródło energii. Teraz możesz wykorzystać je w swoim domu.

Zastosowanie ciepła ze źródeł odnawialnych takich jak ciepło z powietrza i ciepło słoneczne, do ogrzewania domu zapewnia bezpłatne i jednocześnie niewyczerpane źródło energii.

Oczywiste połączenie: Pompa ciepła + energia solarna

Mały wkład - duże zyski

W najbardziej wydajnym wariancie nawet 80% energii słonecznej można przekształcić w ciepło użytkowe. Jest to możliwe dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi sprawności kolektorów płaskich marki ROTEX.

Energia słoneczna i pompa ciepła stanowią w tym zakresie doskonale uzupełniające się połączenie. W zależności od zapotrzebowania pompa ciepła kieruje potrzebną ilość ciepła do systemu grzewczego

Miara wydajności: sezonowy współczynnik efektywności

Wielkość ta opisuje, jak dużo energii cieplnej możesz uzyskać w ciągu roku w stosunku do wykorzystanej energii pomocniczej.

Im wyższa sprawność, tym większa wydajność pompy ciepła. Pompa ciepła marki ROTEX w połączeniu z naszymi instalacjami solarnymi może osiągnąć sezonowy współczynnik efektywności nawet na poziomie 4. Oznacza to, że ilość energii cieplnej dostępnej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej będzie 4-krotnie większa niż ilość zużytej energii pomocniczej.

Pompa ROTEX HPSU wyznacza zupełnie nowe standardy w grupie powietrzno-wodnych pomp ciepła

Praktycznie niepokonane: pompa ciepła + moduł solarny

W przedstawionym przypadku zużycie energii kształtuje się następująco:

Energia słoneczna ok. 20%
Pompa ciepła (ciepło ze źródeł odnawialnych) ok. 55 %
Energia pomocnicza ok. 25 %


żółty: Energia słoneczna/ zielony: Pompa ciepła/ niebieski: energia pomocnicza

Sezonowy współczynnik efektywności wynosi w przedstawionym przykładzie: SCOP = 4,0 (ang. Seasonal Coefficient of Performance, SCOP = sezonowy współczynnik efektywności)

Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej jest po prostu wliczone w koszty

Zasobnik ciepła HybridCube marki ROTEX został stworzony z myślą o wykorzystaniu energii słonecznej. Jeżeli nie chcesz od razu inwestować w instalację solarną, będziesz mógł zawsze zdecydować się na rozbudowę swojej instalacji w przyszłości.

ROTEX Solaris - Energia słoneczna do pgrzewania i ciepłej wody użytkowej