loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

HPSU - Pomp ciepła dla Twojego domu

System ROTEX HPSU składa się z jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej i higienicznego bufora wody. Nie będziesz potrzebował oddzielnego pomieszczenia do umieszczenia pompy ciepła HPSU. Kompaktowa jednostka zewnętrzna może być montowana na zewnątrz nowych lub istniejących budynków mieszkalnych. Ponad to, nie są wymagane kosztowne odwierty i prace ziemne. Twój ogród nie ucierpi podczas montażu.

Wszechstronne zastosowanie i prosta instalacja

Jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, które następnie jest przejmowane przez środek przenoszący ciepło (czynnik chłodniczy) i przekazywane do jednostki wewnętrznej. Kompaktowa jednostka zewnętrzna może być montowana na zewnątrz nowych lub istniejących budynków mieszkalnych.

Jednostka wewnętrzna
Moduł HPSU compact to jednostka wewnętrzna pompy ciepla zintegrowana z buforem warstwowym instalacji solarnej, i to wszystko w najmniejszym możliwym rozmiarze. Do montażu jednostki wewnętrznej potrzebna jest przestrzeń o wymiarach jedynie 79 x 79 cm. Na powierzchi zaledwie 0.62m2 moduł HPSU Compact łączy w sobie kompletną centralę grzewczą. Urządzenie to przekazuje ciepło zawarte w czynniku przewodzącym ( czynnik chłodniczy) do instalacji ogrzewania i podgrzewanie c.u.w.


ROTEX HybridCube - Higieniczny bufor wody. 

ROTEX G-plus dodatkowy gazowy kocioł kondensacyjny do pompy ciepła

ROTEX HPSU monobloc - wszystko w jednym urządzeniu

Oprócz systemu ROTEX HPSU obejmującego jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, marka ROTEX wprowadziła na rynek również wersję pod nazwą "Monobloc", w której wszystkie elementy instalacji hydraulicznej zostały zintegrowane w jednostce zewnętrznej.

W tym systemie, zamiast instalacji chłodniczej, z jednostki zewnętrznej do budynku prowadzone są rury z wodą.Eco-Label dla pomp ciepła
marki ROTEX