loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Tyle słońca, ile to możliwe - i tylko tyle energii ile to jest konieczne

Moduły ROTEX GSU (GSU 520S-e/GSU 530S-e) wykorzystują bezpłatną energię dostarczaną przez słońce nie tylko do podgrzewania wody użytkowej, lecz również do skutecznego wspomagania ogrzewania pomieszczeń.

Jeżeli nie chcesz inwestować w instalację solarną teraz, możesz zawsze zdecydować się na rozbudowę swojej instalacji o system ROTEX Solaris w przyszłości.

Wykorzystaj bezpośrednio energię słońca

Kolektory słoneczne ROTEX umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej. Oprócz nich konieczny będzie moduł regulacyjny oraz pompa i zestaw przyłączeniowy.

W przypadku modułu ROTEX Gas Solar Unit woda jest pobierana z położonego najniżej najzimniejszego punktu bufora, a następnie transportowana do kolektorów słonecznych bezpośrednio, tj. bez przechodzenia przez wymiennik ciepła. W kolektorach woda jest podgrzewana, i ostatecznie wraca ponownie do modułu GSU. Dzięki temu, można znacznie zwiększyć współczynnik sprawności kolektorów słonecznych oraz korzyści płynące z instalacji. Cała instalacja solarna pracuje bezciśnieniowo.

Jeżeli słońce nie świeci wystarczająco mocno lub jeżeli moduł GSU nie potrzebuje już więcej ciepła, pompa tłocząca wyłącza się, cała instalacja słoneczna jest opróżniana, a woda z niej trafia do bufora. Nie ma konieczności stosowania środków zapobiegających zamarzaniu, ponieważ w przypadku wyłączenia instalacji, powierzchnia kolektora nie jest wypełniona wodą, co stanowi dodatkową zaletę w zakresie ochrony środowiska!

Wykres przedstawia miesięczne zużycie energii w przeciętnym domu jednorodzinnym na przykładzie dwóch różnych systemów:

  • Szary pasek przedstawia zużycie energii w starym kotle.
  • Pierwszy pasek umieszczony pokazuje system z GasSolarUnit ROTEX wyposażony w 4 panele słoneczne