loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Parametry higieniczne wody to nasz priorytet

Dzięki swojej budowie, moduły ROTEX GSU posiadają optymalne parametry w zakresie higieny wody, ponieważ woda prowadzona jest wewnątrz systemu rurowego, gdzie jest równocześnie podgrzewana. Pojemność wymiennika ciepłej wody użytkowej wynosi przy tym 19 lub 24 litry co stanowi zaledwie ułamek ilości wody znajdującej się w tradycyjnych zbiornikach. Moduły ROTEX GSU wykluczają powstawanie po stronie ciepłej wody użytkowej obszarów o niskim przepływie lub obszarów nadmiernie nagrzewanych.

Woda użytkowa płynie wyłącznie w elastycznej rurze stalowej, dlatego też nie jest możliwe odkładanie się substancji, takich jak szlam, rdza lub inne osady, co ma często miejsce w przypadku zbiorników o dużej pojemności. Woda, która jako pierwsza trafia do wymiennika, opuszcza go również jako pierwsza (zasada First-in-first-out).

Gwarancja higieny wody - zaleta tego rodzaju buforów wody ciepłej - została potwierdzona w ramach zakrojonego na szeroką skalę badania przeprowadzonego przez Instytut Higieny Uniwersytetu w Tybindze.

Higiena wody

Bakterie Legionella

Istnieje około 35 rodzajów bakterii z rodziny Legionella. Przynajmniej 17 z nich jest przyczyną różnych chorób. Najczęściej powodują one:
gorączkę Pontiaca: objawy podobne do objawów grypy, ustępują po kilku dniach.
Chorobę legionistów
: ciężkie bakteryjne zapalenie płuc. Około 15-20% zakażeń kończy się zgonem.