loader
ABC
ABC
ABC
  • deutsch
  • english
  • polska
 

Bezpośrednio do produktów

Idealne rozwiązanie dla dużych instalacji

W przypadku budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową, zagadnienia związane z higieną nabierają szczególnego znaczenia. Jest to kluczowy aspekt m.in. dla hoteli, szpitali, obiektów sportowych, czy domów spokojnej starości. Niemieckie rozporządzenie z 2000 roku dotyczące wody użytkowej (Trinkw.  V 2000) nakłada konkretne wymagania w zakresie jej higieny.

Urządzenie, które w najwyższym stopniu spełnia te wymagania to bufor wody ciepłej ROTEX Sanicube. Po stronie wody użytkowej działa on jak przepływowy ogrzewacz wody. W przypadku dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową wystarczy połączyć ze sobą większą liczbę modułów ROTEX Sanicube. Rozwiązanie to zapewnia możliwość prawie dowolnego rozplanowania dostępnej przestrzeni. Dzięki odpowiednim urządzeniom regulacyjnym możliwe jest również połączenie w dużą sieć rozproszonych buforów wody.

Dzięki małej wadze i swoim kompaktowym wymiarom, bufor ciepła Sanicube jest łatwy w transporcie i może być bez problemów montowany w już istniejących budynkach. Umożliwia on również łączenie pojedynczych modułów w duże instalacje zaopatrujące w ciepłą wodę.

Elastyczny system buforów

Bufory ROTEX Sanicube oferują szerokie możliwości instalacji. Dzięki zastosowaniu różnych wersji wymienników ciepła mogą one posłużyć do budowy instalacji o bardzo skomplikowanych wymaganiach, jak na przykład podłączenie różnych źródeł ciepła oraz dodatkowych odbiorników ciepła (instalacja basenowa lub podobne systemy). Cała instalacja pozostaje dość prosta i przejrzysta, a nakład pracy na jej regulację jest zazwyczaj dość niski.

Dzięki budowie modułowej, w przypadku późniejszych zmian w instalacji lub zmian zapotrzebowania na wydajność instalację można bardzo łatwo i elastycznie modyfikować, zwiększając lub zmniejszając liczbę podłączonych modułów Sanicube.

Możliwości zastosowania

Określenie liczby wymaganych buforów Sanicube oraz ich mocy zależy od maksymalnego zapotrzebowania na wodę (zużycia w jednostce czasu) oraz sposobu użytkowania wody. Wewnątrz dużych budynków o skomplikowanym układzie pomieszczeń zasadnym może okazać się zastosowanie wielu buforów Sanicube w układzie rozproszonym, które będą rozmieszczone w całym budynku, możliwie blisko odbiorników ciepła. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować straty ciepła oraz zaoszczędzić na pompach i kosztownych połączeniach rurowych.

Hotele i szpitale często potrzebują dużej ilości ciepłej wody w krótkim czasie. Ilość ciepłej wody przechowywana w module ROTEX Sanicube jest na tyle duża, że może pokryć krótkotrwałe zwiększone zapotrzebowanie, również w sytuacji, gdy wydajność doładowywania zapewniana przez źródło ciepła jest dość niska.

Krótkotrwała wydajność ciepłej wody użytkowej każdego modułu Sanicube zależy zatem w istotnym stopniu od wydajności modułu grzewczego. W przypadku połączenia wielu buforów Sanicube w dużą instalację, wydajność poszczególnych buforów sumuje się.